02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

ویروس ولایت - ترکمنچای دوم

منتشرشده در مقاومت
13 فروردين 1400
یک روز پس از هفتم فروردین و درست در زمانی که دولت فتحعلی شاه در جنگ با نیروهای روس شکست خورد و میرزا ابوالحسن خان شیرازی به نیابت از شاه قاجار قرارداد، وطن‌فروشانه «ترکمانچای» با باسکویچ فرمانده لشکر روس را امضاء نمود، رسانه‌های حکومتی نیز با آب و تاب از امضای سندی تحت عنوان« توافق ۲۵ساله» میان دیکتاتوری ولی‌فقیه با چین خیر دادند. سخن از« پیش نویسی» است که به‌دلیل نبود شفافیت در رژیم آخوندی و وجود هراس از تبعات اجتماعی علیه آن ، از جزئیات آن اطلاع دقیقی به بیرون انتشار نیافته است. براین اساس بسیاری از داده‌های قطره‌ای از سوی حکومت ، سخن از وجود چند محور ، از جمله« امنیتی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی» در این سند همکاری را دارند. ابعاد هراس رژیم آخوندی از افشاء جزئیات این سند همکاری بقدری است که خامنه‌ای به مانند همیشه دست به سکوت‌ زده ، اما شیخ حسن روحانی که به‌جد به‌دنبال« پیروزی انتخاباتی» می‌باشد ، از وجود« توافق راهبردی» برای حکومت سخن به میان آورده است. به یقین سکوت عامدانه خامنه‌ای به مانند همیشه و در سر فصلها و تصمیم‌گیری‌های مهم که همواره به مانند«موش» به لانه می‌رود، مبین خالی بودن دستان رژیم در این زمینه می‌باشد. اما خاطرمان هست که وی در سال۹۴ و در دیدار با رئیس‌جمهور چین از جمله گفته بود: «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» است. هم‌چنین نیم نگاهی به داده‌های بین‌المللی که بخش‌هایی از سند مذکور را طی ماههای اخیر انتشار داده‌اند، می‌توان به عمق وطن‌فروشی دیکتاتوری ولی‌فقیه برای حفظ و ماندن در قدرت رسید.
قریب سه ماه به برگزاری نمایش انتخابات در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه باقی مانده است، اما تمامی شواهد و داده‌های حکومتی سخن از شوره زاری دارند که در منطق خود به سرخوردگی تمامی باندهای رژیم راه برده است.

توپ در زمین خامنه ای است

منتشرشده در مقاومت
22 اسفند 1399
دیکتاتوری ولی فقیه در یک اقدام نمایشی و تدافعی در مقابل رشد، محبوبیت و نفوذ اجتماعی مجاهدین و کانون ها ی شورشی در جامعه ، دست به برگزاری شویی بنام «برپایی دادگاه» علیه سازمان مجاهدین زده است.
عقب‌نشینی خفت‌بار رژیم آخوندی از عربده‌کشیهای اتمی که در پی سفر رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران به ثبت رسید،

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان